Civiel-techinische werkzaamheden


Van eenvoudige woning tot een representatieve villa: binnen onze woning ontwerpen vindt u beslist een (1) dat voldoet aan uw eisen, wensen en mgelijkheden. Bij Koeman staat een Ultiem Leefgenot centraal. Onze ontwerpen zijn met het oog hierop gebouwd. Aannemingsbedrijf Koeman ook voor civiel technische werkzaamheden z.a.

• Opvullen van percelen, fundering tot vloerhoogte

• Aanleggen van duikers

• Graven van riolen

• Het opschonen van bermen en percelen

• Aanleggen van wegen

• Ontbossen van verkavelen

Hier geven wij u enkele indrukken over de kracht en mogelijkheden van ons werk. Ons motto “Ultiem Leefgenot” proberen wij daadwerkelijk voor u verwezenlijken. Uw behoeften staan centraal en wij komen uw wensen tegemoet. Laat uw woning bouwen door mensen die in alle bouwfacetten met ultieme kunnen realiseren Breng daarom uw droomwens naar Aannemingsbedrijf Koeman.   


      

      Maak Contakt

 

 

mouseovermouseovermouseovermouseover